Landstinget i Östergötland

Sjukresa och sjukreseersättning

Bilden visar en person i rullstol som är på väg in i en taxi

Det är du själv som ansvarar för att ta dig till och från sjukvård och tandvård. Om du på grund av din hälsa inte har möjlighet att ta dig till vården på egen hand, kan du boka en sjukresa.

Då får du åka taxi, minibuss eller ett liknande fordon, oftast tillsammans med andra resenärer eftersom sjukresorna samordnas med kommunernas färdtjänst eller länsfärdtjänsten. För specifika prisuppgifter klicka på länken till 1177.se i högerkolumnen.

Du som har fått en specialistvårdsremiss, eller en så kallad vårdgarantiremiss till vård utanför Östergötland, kan söka ersättning för de reskostnader som du har haft i samband med vården.

Nya regler för sjukresor från den 1 juli 2014
Från och med den 1 juli 2014 gäller ett högkostnadsskydd för patienternas sjukresor i Region Östergötland. De nya reglerna innebär också att alla sjukresor har en avgift som är lika för alla patientgrupper. Servicen för hämtning och lämning utökas så att patienter kan få hjälp att ta sig till och från bostaden och in på vårdinrättningen.