Landstinget i Östergötland

Öppna jämförelser

Läkare diskuterar med patient

I Öppna jämförelser samarbetar Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om att redovisa och jämföra hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.

Jämförelser görs även inom andra verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för, till exempel grundskola och socialtjänst.

Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting, regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten. Ett annat syfte är att ge insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer och vad du som medborgare får för pengarna.

Med utgångspunkt i de årliga nationella jämförelserna inom hälso- och sjukvård, tar Region Östergötland fram en kompletterande rapport för länet: Hur står sig hälso- och sjukvården i Östergötland. Dessa rapporter finns i högerspalten där du även hittar länkar till de nationella rapporterna.