Framtidens universitetssjukhus

 Om Framtidens US

Framtidens US är samlingsnamnet för de omfattande om-och nybyggnationer som sker på Universitetssjukhuset i Linköping fram till år 2021.

Med ett samlat grepp om sjukhusets utveckling bygger vi för en vård i förändring. Målet är hållbarhet för såväl patienter och medarbetare som för ekonomi och miljö.

 • Markarbeten på US-området under sommaren

  Förberedande markarbeten pågår inför byggnationen av Tinnerbäckshuset vid Universitetssjukhuset i Linköping. Under sommaren kommer sågning och spräckning av berg samt grävarbeten att utföras vilket medför en del buller från maskiner på området.

  22 juni 2017


 • Snart mindre stökigt vid Norra entrén på US i Linköping

  Hallå där Andreas Bladh... projekt-och byggledare för de mark- och vägarbeten som har pågått på Sjukhusvägen vid Universitetssjukhuset i Linköping under två år. När blir det klart?

  12 juni 2017


 • Gångbro byggs till Hälsans hus på US i Linköping

  En gångbro ska byggas över den nya Hälsovägen vid Universitetssjukhuset i Linköping (US) för att binda samman huvudblocket och Hälsans hus. Projektet består av två etapper. Först ska en ny entré byggas till Hälsans hus och därefter ska gångbron lyftas på plats. Arbetet beräknas vara klart i juni 2018.

  9 juni 2017


 • Trafikomläggning vid Universitetssjukhuset i Linköping

  Med start vecka 21 kommer en större trafikomläggning att utföras på det norra sjukhusområdet vid Universitetssjukhuset i Linköping (US). Det är i första hand kollektivtrafik och yrkestrafik som berörs av omläggningen.

  19 maj 2017