Framtidens universitetssjukhus

Patient blir undersökt i näsan

Bilden visar ett nybetsbrev

Bilden visar byggjobbare på universitetssjukhuset i Linköping

 • Gatuarbeten vid Universitetssjukhuset i Linköping

  Under veckan 11 och 12 pågår gatuarbete utmed Sjukhusvägen och ned mot ögon- och psykiatribyggnaderna på sjukhusområdet vid Universitetssjukhuset i Linköping. Trafiken kommer att ledas om vid sidan av arbetena men framkomligheterna till verksamheter i dessa byggnader kan vara begränsad under arbetets gång.

  15 mars 2017


 • Byggstart för Tinnerbäckshuset

  I dag startade bygget av Tinnerbäckshuset på Universitetssjukhuset i Linköping (US) officiellt. Regionråd Mats Johansson (S) stod för den symboliska sprängningen.

  14 februari 2017


 • Start av sprängningsarbeten vid Universitetssjukhuset i Linköping

  Den 31 januari startar sprängningsarbeten på det sydöstra sjukhusområdet vid US. Arbetet är en del av markförberedelserna inför byggnationen av Tinnerbäckshuset, det nya hus som så småningom ska rymma all psykiatri, beroendevård samt habilitering.

  26 januari 2017