Landstinget i Östergötland

Studiedeltagare sökes

Testperson intervjuas och filmas

På denna sida publicerar vi information om pågående studier som är i behov av frivilliga deltagare eller försökspatienter.

Du som är intresserad att bidra till forskning är välkommen att kontakta respektive studieansvarig. Frågor om studierna besvaras av enheterna som driver dem. Innehållet kan ändras efter hand beroende på vilka projekt som söker deltagare. 

Barn med typ 1-diabetes? 

Vi söker barn och ungdomar mellan 8 och 18 år som nyligen fått typ 1-diabetes och vill delta i läkemedelsstudien EDCR för att undersöka om den egna insulinproduktionen går att bevara eller förbättra.

I studien undersöks effekten av vaccination med GAD-alum (Diamyd) i kombination med det inflammationshämmande läkemedlet etanercept (Enbrel) och D-vitamin. Målsättningen är att undersöka hur behandlingen påverkar immunsystemet och kroppens egen produktion av insulin. Ju tidigare efter diagnos som en deltagare går in i studien, desto mer av den egna insulinproduktionen finns kvar att rädda.

Du kan vara med om du

 • har fått diagnosen typ 1 diabetes inom de senaste 100 dagarna
 • är i åldern 8-18 år
 • bor i närheten av Linköping, Uddevalla, Örebro, Västerås, Eskilstuna, Stockholm, Malmö, Helsingborg eller Lund.

För mer information och anmälan
Kontakta professor Johnny Ludvigsson, huvudansvarig för EDCR, på e-post, johnny.ludvigsson@liu.se.

Genom att kontakta oss anmäler du endast ditt intresse och förbinder dig inte att delta i studien. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Informationsblad om läkemedelsstudien EDCR (pdf)

 

Ung vuxen med typ 1-diabetes?

Har du nyligen fått typ 1-diabetes och är mellan 18 och 30 år kan du vara med i läkemedelsstudien DIAGNODE och undersöka om den egna insulinproduktionen går att bevara eller förbättra.

I läkemedelsstudien DIAGNODE ges vaccination med GAD-alum (Diamyd) direkt i lymfkörtel, i kombination med att deltagarna äter D-vitamin. Målsättningen är att undersöka hur behandlingen påverkar immunsystemet och kroppens egna produktion av insulin. Ju tidigare efter diagnos en deltagare går in i studien, desto mer av den egna insulinproduktionen finns kvar att rädda.

Du kan vara med om du:

 • har fått diagnosen typ 1-diabetes inom de senaste 6 månaderna
 • är i åldern 18 - 30 år
 • bor i närheten av Linköping

För mer information och anmälan
Kontakta professor Johnny Ludvigsson, huvudansvarig för Diagnode, på e-post, johnny.ludvigsson@liu.se.

Genom att kontakta oss anmäler du endast ditt intresse och förbinder dig inte att
delta i studien. Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta
ditt deltagande.

Informationsblad om studien DIAGNODE (pdf)

 

Barn eller ungdom med typ 2 -diabetes?

Vi söker deltagare till en klinisk läkemedelsprövning där patienter kommer att randomiseras till behandling med DPP‐4 hämmare eller placebo följt av metformin. Behandlingen är redan godkänd för vuxna. Syftet med studien är att studera och utvärdera behandlingen med DPP‐4 hämmare hos barn och ungdomar med typ 2‐diabetes.

Eftersom typ 2‐diabetes är ovanligt hos barn och ungdomar i Sverige, söker vi deltagare från hela Sverige till denna studie. Om ni har en patient som skulle kunna vara av intresse eller om du tror att ditt barn är en möjlig deltagare, är vi mycket tacksamma om ni hör av er till oss. Studien kommer att pågå under en längre period. Hör därför gärna av er om någon patient diagnostiseras och uppfyller nedan kriterier inom de närmaste två åren.

Din patient/ditt barn eller ungdom kan delta om hen:

 1. Är mellan 10-17 år och har diagnos typ 2 diabetes mellitus (enligt ADA kriterier)
 2. Är tidigare obehandlad med läkemedel för sin diabetes (förutom max 10 dagar med oral behandling eller står på en stabil dos med Insulin under de senaste 12 veckorna).
 3. Har ett aktuellt HbA1Cvärde mellan 48‐86 mmol/mol

För mer information om studien

Kontakta Johnny Ludvigsson, professor på barn-och ungdomskliniken, Universitetssjukhuset i Linköping på e-post: johnny.ludvigsson@liu.se.

Genom att kontakta oss anmäler ni endast ett intresse och förbinder inte till deltagande i studien. Det är frivilligt att delta och patienten och dess vårdnadshavare kan när som helst avbryta deltagandet. De uppgifter som ni lämnar behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden och Läkemedelsverket. 

 

Till dig som är kvinna med övergångsbesvär i form av värmevallningar och svettningar som inte tränar regelbundet

Vid Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, genomförs en undersökning av standardiserad styrketräning som behandling mot övergångsbesvär i form av vallningar och svettningar.

Vi söker kvinnor som inte tränar regelbundet.

Kvinnor som deltar lottas till träning med personlig tränare eller till en kontrollgrupp utan träning ( under 15 veckors tid) med flera uppföljningar under två år. Deltagandet är kostnadsfritt.

För mer information och anmälan till studien kontakta forskningssjuksköterska Linda Shosholli på e-post, motionsstudienkkusbkc@regionostergotland.se eller ring 010-103 49 09.

Ansvariga för studien är Anna-Clara Spetz Holm, Lotta Lindh-Åstrand och Mats Hammar, Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

 

Är du gravid? Har du barnets pappa eller syskon allergi?

 

Forskare på barn- och ungdomssjukhuset har under många år intresserat sig för olika faktorer som skulle kunna förebygga utvecklingen av allergiska sjukdomar hos barn tidigt i livet. Vi har bland annat kunnat visa att tillskott av omega-3-fetter (från fet fisk) och mjölksyrebakterier till modern under graviditeten och/eller barnet under första levnadsåret var för sig kan minska risken för utveckling av födoämnesallergi och eksem tidigt i livet.

I ett samarbete med Allergicentrum studerar vi nu om en kombination av kosttillskott med både omega-3-fetter och mjölksyrebakterier till modern under graviditeten (från 20:e graviditetsveckan) och till barnet under det första levnadsåret påverkar utvecklingen av födoämnesallergi och allergisk eksem hos barnet de första två levnadsåren.

Är du intresserad av att delta? Kontakta forskningssköterska kicki.helander@regionostergotland.se, Allergicentrum i Linköping eller petra.bergqvist@regionostergotland.se, Barnmottagningen i Motala.

 

Har du ett barn med atopiskt eksem och födoämnesallergi?

Forskning på barn-och ungdomssjukhuset har tidigare visat att kosttillskott med omega-3-fetter (från fet fisk) till modern under graviditet och amning skulle kunna förebygga utvecklingen av födoämnesallergi och eksem tidigt i livet hos barnet. Vi vet att barn med födoämnesallergi (ägg, mjölk, vete) i stor utsträckning utvecklar andra allergier tidigt i livet (hund, katt, pollen) och allergisk astma senare i livet .

Vi studerar nu om kosttillskott med omega-3-fetter (fiskolja) till barnen i åldern 3-18 månader, med ägg-, mjölk- eller annan födoämnesallergi och eksem, lindrar symtomen vid eksem och förebygger utvecklingen av andra allergier (pälsdjur och pollen) samt allergisk astma i skolåldern.

Är du intresserad av att delta? Kontakta forskningssköterska erika.hallberg@regionostergotland.se, Allergicentrum i Linköping eller i petra.bergqvist@regionostergotland.se, Barnmottagningen i Motala.

Informationsblad om allergistudien (pdf)

   

Allergicentrum söker deltagare till flera studier

På Allergicentrum bedrivs forskning, både grundforskning om allergiernas uppkomst och läkemedelsforskning om behandling av allergi och astma. Vi gör också studier om olika typer av vacciner. För att denna forskning ska kunna ske behöver vi hjälp från våra patienter. Det kan gälla enstaka undersökningar eller längre perioder med utprovning av olika mediciner.

Som forskningspatient får du en möjlighet att delta i nya medicinska utredningar och behandlingar. Vid längre studier erbjuds du täta kontakter med en forskningssjuksköterska och läkare. Det brukar innebära att patienten får bättre kunskap om sin sjukdom och kan hantera den bättre. Medicinerna är oftast kostnadsfria under den tid studien pågår.

Aktuella studier på allergicentrum

 1. Svår astma hos vuxna
 2. Allergivaccination mot björk
 3. Förebygga allergi hos barn genom att ge den gravida mamman laktobaciller och fettsyror.

Tycker du att det låter intressant och kan tänka dig att vara med i någon av våra studier? Kontakta våra forskningssjuksköterskor: Totte.Togo@regionostergotland.se eller Kicki.Helander@regionostergotland.se

Vi tar då kontakt med dig om vi har någon studie som vi tror är lämplig för dig. Detta är en intresseanmälan. Du kan när som helst tacka nej till att delta som forskningspatient och detta påverkar inte din framtida behandling hos oss.