Forskning & innovation

Bildlänk till SCAPIS: unik hjärt- och lungstudie

Forskare framför akvarium

Bildlänk till filmen vi har en vision

 • Möjligt att förutsäga hur MS utvecklas

  Immunceller hos patienter med multipel skleros fungerar annorlunda än celler från friska individer. Den skillnaden har forskare vid Linköpings universitet utnyttjat för att utveckla en metod som kan förutsäga sjukdomsaktivitet.

  14 september 2016


 • Maria Landén Ludvigsson - årets fysioterapeut 2016

  Maria Landén Ludvigsson får utmärkelsen för att hon utmanat strukturer och visat hur fysioterapeuters kompetens kan användas för att öka patientnöjdheten och resurseffektiviteten inom primärvården.

  8 september 2016


 • Unika nerver för njutning

  Vad är det som skapar en behaglighetskänsla när någon vi tycker om tar på oss? Och spelar de här känslorna en roll i andra avseenden som psykiatriska sjukdomar? Det är forskning som Håkan Olausson, professor i klinisk neurovetenskap, föreläser om på "Forskning i framkant" 15 september.

  8 september 2016


 • Genetisk koppling mellan ADHD, missbruk och ätstörningar

  Det finns samband mellan ADHD och ätstörningar, och mellan ADHD och alkoholberoende. Båda sambanden beror till stor del på gemensamma genetiska faktorer. Det ser läkaren Andrea Johansson Capusan i sin doktorsavhandling.

  5 september 2016


 • Tidiga kranskärlsingrepp gav längre livstid

  Tidiga kranskärlsingrepp vid hjärtinfarkt utan ST-höjning ger patienterna både längre livstid och bättre hälsa. Det visar en långtidsuppföljning som forskare från kardiologiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping har presenterat på Europeiska Kardiologföreningens hjärtkongress, ESC European Society of Cardiology i Rom.

  31 augusti 2016