Landstinget i Östergötland

Region Östergötland i sociala medier

Region Östergötlands facebooksida

Region Östergötland har en positiv och öppen hållning till sociala medier.

De gör det möjligt att samverka inom ramen för arbetet, till exempel genom att utveckla och underhålla nätverk både inom Region Östergötland och med personer inom samma yrkesområde i andra landsting och regioner. Sociala medier är också ett sätt för Region Östergötland att kunna nå ut och kommunicera, dels med medborgarna, dels med potentiella blivande medarbetare.
De sociala medier som Region Östergötland använder i dag finns listade nedan.

Facebook

Region Östergötland har två officiella sidor på Facebook. Vi använder dem för dialog med dig som medborgare och information om Region Östergötlands service.

www.facebook.com/regionostergotland
www.facebook.com/gebrostmjolk

Twitter

Region Östergötland använder Twitter i huvudsak för att publicera nyhetsflödet från den ordinarie webbplatsen:
https://twitter.com/regionost

Youtube

Region Östergötland använder dessa kanaler för att lägga upp nyheter som webb-tv:
https://www.youtube.com/channel/UC5cV1ORg1fUuNgvmChZ3VZQ 

Universitetssjukhuset i Linköping har också en kanal på Youtube tillsammans med Hälsouniversitetet, den medicinska fakulteten vid Linköping universitet.  Här publiceras filmklipp från föreläsningarna i serien Forskning i framkant:
www.youtube.com/forskningiframkant 

LinkedIn

Region Östergötland använder LinkedIn i huvudsak för att nå ut med nyheter och rekryteringsinformation till framtida medarbetare. Kanalen används även för att underlätta för anställdas professionella nätverkande online. 
https://www.linkedin.com/company/23167?region-ostergotland

 

Kontakt

Bild på Anna Bowall

Anna Bowall

Kommunikationsdirektör

010-103 78 28

0738-04 04 13

e-post