Region Östergötlands politiska organisation

Organisationsskiss för den politiska organisationen

    Revision     Landstingsfullmäktige     Patientnämnden     Trafiknämnden    Beredning för strategiska ägarfrågor     Beredning för regional utveckling     Beredning för samverkan     Beredning för behovsstyrning     Läns-SLAKO     Brukardialog 1    Brukardialog 3     Brukardialog 4     Brukardialog 5

   landstingsfullmäktige   Landstingsstyrelsen   Beredning för strategiska ägarfrågor   Beredning för regional utveckling   Hälso- och sjukvårdsnämnden   Beredning för samverkan   Läns-SLAKO   Beredning för behovsstyrning   Brukardialog 1   Brukardialog 2   Brukardialog 3   Brukardialog 4   Brukardialog 5   Trafiknämnden   Patientnämnden   Revision   Regionsjukvårdsnämnden