Landstinget i Östergötland

Kommunsamverkan och samråd

Utveckling av Östergötland drivs av många olika aktörer. Region Östergötland har tillsammans med länets kommuner huvudansvaret för utvecklingsarbetet.

Ett kraftfullt utvecklingsarbete förutsätter samråd och samverkan mellan olika aktörer och på olika nivåer.

Region Östergötland har därför tillsammans med kommunerna organiserat samverkan på såväl strategisk nivå som inom olika sakområden där politiska företrädare för Region Östergötland och kommunerna regelbundet träffas.

Det strategiska samrådet är det övergripande organet för samråd och samverkan. Det strategiska samrådet träffas ungefär en gång i månaden och bereder frågor till länets kommunstyrelser och regionstyrelsen.

Det finns också fyra sakområdessamråd:

Sakområdessamråden träffas några gånger per år och bereder frågor till respektive ansvarig nämnd i kommunerna och Region Östergötland.

Region Östergötland ansvarar för att upprätthålla arenor för samråd och samverkan, primärt mellan kommunerna och regionen, men också vid behov med andra aktörer med ansvar inom de olika sakområdena.

Kontakt

Bild på Richard Widén

Richard Widén

Strateg för regionala utvecklingsfrågor

010-103 77 37

e-post