Demokrati & insyn

Bildlänk till regionfullmäktige

Se regionfullmäktige i efterhand

Målsättningen med att webbsända fullmäktiges sammanträden är att nå en bredare kunskap och förståelse hos medborgarna fö...

Läs mer 

Bilden visar ett par händer på en keyboard

Lämna synpunkter

Välkommen att lämna synpunkter på Region Östergötland och dess verksamheter till din politiker via e-post, telefon ...

Läs mer 

Bilden visar händer som bläddrar i en gammal bok

Vad dog farfars farmor av?

Du vet väl att Regionarkivet har äldre patientjournaler och andra handlingar som du kan ta del av för din släktfors...

Läs mer 

 • Minister tar EU-handslag i Östergötland

  I samband med Region Östergötlands internationella dag den 23 maj besöker EU-minister Ann Linde Norrköping för att ta regionala och kommunala ”EU-handslag”. Överenskommelsen handlar bland annat om att öka samhällets delaktighet i EU-frågor.

  23 maj 2017


 • Regionstyrelsebeslut om sommarersättningar

  Regionledningen planerar nya åtgärder för att hantera vårdplatsbristen i länet på kort och lång sikt. I dag har regionstyrelsen beslutat att extraersättningar kommer att få användas för att lösa svåra bemanningsproblem under sommaren.

  4 maj 2017


 • Ny uppföljning av primärvården

  En majoritet av länets 42 vårdcentraler uppfyller kraven i vårdvalet väl, men många upplever en hög arbetsbelastning. Det visar en uppföljning av primärvården som har presenterats för hälso- och sjukvårdsnämnden.

  4 maj 2017


 • Regionen och universitetet förnyar sitt partnerskap

  Region Östergötland och Linköpings universitet vill ha en nära samverkan inte bara kring hälso- och sjukvård utan även på andra områden. Vid en ceremoni i dag signerade universitetets rektor Helen Dannetun och regionstyrelsens ordförande Mats Johansson ett nytt samarbetsavtal.

  26 april 2017


 • Christoffer Bernsköld lämnar Region Östergötland

  Regionrådet Christoffer Bernsköld lämnar Region Östergötland.

  21 april 2017